Carl
Process images and installation views of Olof Marsja´s installation Tänk om Björnen är Solen och Solen är Björnen, at the Röhsska Museum for the exhibition Migration - The Journey of objects, curated by Johan Deurell and Macguffin Magazine. 

Client: Röhsska Museum
Year: 2021